Organisatie

Organisatie

Het team van AFAS Live die de ruggengraat van de organisatie vormt is bescheiden van omvang (circa 30 medewerkers) en bestaat uit de volgende afdelingen:

Sales

De afdeling sales van AFAS Live heeft als doel ervoor te zorgen dat de locatie zo vaak mogelijk wordt verhuurd aan organisatoren van evenementen. Dit kunnen zowel concerten als zakelijke evenementen zijn.

Events

Op de afdeling events worden de afspraken met de organisatoren vastgelegd en omgezet in interne actieplannen. Deze afdeling is daarom de spin in het web van de organisatie. In samenwerking met de afdeling operations worden alle evenementen voorbereid om ervoor te zorgen dat onze klanten na afloop met een goed gevoel terugkijken op hun evenement in AFAS Live.

Operations

De afdeling operations zorgt er enerzijds voor dat de evenementen volgens het draaiboek worden uitgevoerd. Anderzijds is deze afdeling ook belast met het onderhoud van het gebouw en de coördinatie van de horeca-activiteiten.

Hospitality

Deze afdeling zorgt voor het realiseren van arrangementenverkoop voor het publieksrestaurant. Daarnaast ontwikkelt deze afdeling arrangementen voor de Legends Lounge aan bestaande en nieuwe relaties.

Brand Partnerships

AFAS Live is voor een deel afhankelijk van sponsorinkomsten. De afdeling sponsoring onderhoudt de relaties met bestaande sponsoren en suppliers en is altijd op zoek naar nieuwe mogelijkheden voor sponsoring binnen de locatie.

Directie

Onze directeur, Birgitte de Winter, is het boegbeeld die de relaties met externe partijen onderhoudt. Daarnaast houdt zij zich intern bezig met de key accounts op het gebied van sales en sponsoring. Zij leidt het management team van AFAS Live.

Communicatie 

De afdeling communicatie verzorgt de externe en interne communicatie, voorziet in het ontwikkelen en implementeren van het communicatiebeleid en ondersteunt alle afdelingen op het gebied van communicatie. 

Financiën

Naast de financiële administratie wordt er op deze afdeling onder andere tijd besteed aan de afwikkeling van de evenementen, betaalsystemen en de rapportage aan interne en externe belang-hebbenden.